5 อาการที่บ่งบอกว่าถึง
เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้ว

  1.  น้ำกลั่นหมดเร็วกว่าเดิม ต้องเติมถี่ และบ่อยขึ้น

  2.  และการทำงานของกระจกไฟฟ้าช้ากว่าปกติ อืดๆ ไม่เร็วเหมือนเดิม

  3. มื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ จะรู้สึกว่าเครื่องไม่ค่อยมีกำลัง สตาร์ทติดยากกว่าที่เคยเป็น

  4.  เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในการสตาร์ทรถยนต์ เนื่องจากสตาร์ทรถไม่ติดเลย

  5. หรือ หลังจากจอดรถดับเครื่อทิ้งไว้สักครู่ รถจะสตาร์ทติดยาก และต้องพยายามสตาร์ทหลายๆ ครั้งจึงจะติด

Education

2015-2017

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2011-2014

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

2007-2010

Degree
University Name

Briefly describe your degree and any other highlights about your studies you want to share. Be sure to include relevant skills you gained, accomplishments you achieved or milestones you reached during your education.

5 อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แล้ว

OUR SERVICES

Here’s What We Provide

Online Shopping

SHOPPING CONSULTATION

We want all of our customers to experience the impressive level of professionalism when working with 14zgcom. All of our services, especially this one, exist to make your life easier and stress free. You can trust us to supply you with the best products, as well as top quality customer service.

Online Shopping

CUSTOMER SERVICE CALL

This is one of our most popular services available. It’s made a big difference for many of our customers, and is provided with the highest level of excellence. With this service, we ensure all details are simple, seamless and handled in a timely manner. Whenever you work with 14zgcom, you can trust that you’re in great hands.

Online Shopping

SCHEDULED DELIVERY

Frequently utilized by most of our customers, this service has been essential to success on many occasions. When it comes to all of our services, you can count on us to take care of your every need. We pride ourselves on our exceptional customer service, and guarantee you’ll love working with our team. Let us know how we can assist you today.

OPENING HOURS

Come Visit

Mon - Fri: 9am - 6pm
Sat: 10am - 2pm
Sun: Closed

GET IN TOUCH

500 Terry Francois Street, 6th Floor. San Francisco, CA 94158

123-456-7890

Usaha kecil